Anthem of the State of Hawaii

Hawaiian/English Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi’s own true sons, Nānā i kou mōʻī, Be loyal to your king, Ka lani aliʻi, Your country’s liege and lord Ke aliʻi. The chief. Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi’s own true sons, Nānā i nā aliʻi, Look to your chiefs, Nā pua muli kou, The children after you, Nā pōkiʻi. The young. Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi’s own true sons, E ka lahui ē, People of loyal heart, ʻO kou hana nui The only duty lies E ui ē. List and abide. Hui: Chorus: Makua lani ē, Father above us all, Kamehameha ē, Kamehameha e, Na kāua e pale, Who guarded in the war, Me ka ihe. With his spear.